Nhà cung cấp
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 18.157 17.888
CAD 18.360 17.962
EUR 27.795 27.466
GBP 31.506 31.009
HKD 29.259 28.625
USD 22.745 22.675
Cập nhật: 1/18/2018 12:34:32 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L - 10L 36.780 36.580
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 36.780 36.420
Vàng nữ trang 99,99% 36.780 36.080
Vàng nữ trang 99% 36.416 35.716
Cập nhật: 12:41:17 PM 18/01/2018
Tìm kiếm nâng cao

The page you requested was not found.

Return to your homepage