Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 15.994 15.758
CAD 17.128 16.757
EUR 25.489 25.188
GBP 34.611 34.065
HKD 29.202 28.626
USD 22.515 22.455
Cập nhật: 9/2/2015 12:54:02 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 34.450 34.150
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 31.610 31.310
Vàng nữ trang 99,99% 31.610 30.810
Vàng nữ trang 99% 31.297 30.497
Cập nhật: 01:39:33 PM 01/09/2015
Tìm kiếm nâng cao