Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 17.516 17.256
CAD 18.603 18.198
EUR 26.368 26.055
GBP 33.619 33.087
HKD 27.778 27.229
USD 21.405 21.360
Cập nhật: 12/22/2014 5:57:16 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 35.230 35.070
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 32.080 31.780
Vàng nữ trang 99,99% 32.080 31.280
Vàng nữ trang 99% 31.762 30.962
Cập nhật: 04:06:45 PM 22/12/2014
Tìm kiếm nâng cao