Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 19.739 19.416
CAD 19.262 18.852
EUR 29.287 28.952
GBP 35.682 35.134
HKD 27.457 26.819
USD 21.130 21.090
Cập nhật: 4/23/2014 2:37:59 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 35.380 35.320
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.780 33.480
Vàng nữ trang 99,99% 33.780 33.080
Vàng nữ trang 99% 33.446 32.746
Cập nhật: 02:48:20 PM 23/04/2014
Tìm kiếm nâng cao