Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 18.636 18.360
CAD 19.173 18.756
EUR 26.652 26.336
GBP 33.649 33.116
HKD 27.769 27.220
USD 21.400 21.350
Cập nhật: 11/24/2014 9:03:29 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 35.420 35.300
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 31.920 31.620
Vàng nữ trang 99,99% 31.920 31.120
Vàng nữ trang 99% 31.604 30.804
Cập nhật: 03:29:36 PM 24/11/2014
Tìm kiếm nâng cao