Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 18.696 18.418
CAD 19.085 18.670
EUR 27.020 26.699
GBP 34.247 33.704
HKD 27.583 27.038
USD 21.285 21.235
Cập nhật: 10/24/2014 9:34:21 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 35.720 35.600
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 32.560 32.260
Vàng nữ trang 99,99% 32.560 31.760
Vàng nữ trang 99% 32.238 31.438
Cập nhật: 01:42:45 PM 24/10/2014
Tìm kiếm nâng cao