Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 18.782 18.503
CAD 19.099 18.683
EUR 26.812 26.494
GBP 34.122 33.582
HKD 27.624 27.078
USD 21.305 21.255
Cập nhật: 10/31/2014 6:36:26 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 35.410 35.290
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 31.510 31.210
Vàng nữ trang 99,99% 31.510 30.610
Vàng nữ trang 99% 31.198 30.298
Cập nhật: 02:36:49 PM 31/10/2014
Tìm kiếm nâng cao