Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 16.951 16.700
CAD 17.855 17.467
EUR 23.467 23.142
GBP 32.543 32.028
HKD 28.042 27.488
USD 21.625 21.565
Cập nhật: 4/18/2015 11:09:06 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 35.200 35.100
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 32.200 31.900
Vàng nữ trang 99,99% 32.200 31.400
Vàng nữ trang 99% 31.881 31.081
Cập nhật: 02:32:50 PM 17/04/2015
Tìm kiếm nâng cao