Nhà cung cấp
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 17.231 16.976
CAD 17.928 17.539
EUR 26.894 26.576
GBP 30.206 29.729
HKD 29.293 28.658
USD 22.745 22.675
Cập nhật: 11/18/2017 5:12:46 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L - 10L 36.630 36.430
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 35.920 35.520
Vàng nữ trang 99,99% 35.920 35.220
Vàng nữ trang 99% 35.564 34.864
Cập nhật: 09:36:19 AM 18/11/2017
Tìm kiếm nâng cao