Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 19.059 18.776
CAD 19.475 19.051
EUR 27.493 27.167
GBP 35.117 34.560
HKD 27.536 26.991
USD 21.230 21.180
Cập nhật: 9/19/2014 10:43:07 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 36.100 35.980
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 32.600 32.300
Vàng nữ trang 99,99% 32.600 31.800
Vàng nữ trang 99% 32.277 31.477
Cập nhật: 05:22:17 PM 19/09/2014
Tìm kiếm nâng cao