Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 20.068 19.770
CAD 19.792 19.362
EUR 28.654 28.314
GBP 36.222 35.648
HKD 27.573 27.028
USD 21.255 21.205
Cập nhật: 7/29/2014 3:08:28 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 36.750 36.630
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 34.250 33.950
Vàng nữ trang 99,99% 34.250 33.550
Vàng nữ trang 99% 33.911 33.211
Cập nhật: 03:19:49 PM 29/07/2014
Tìm kiếm nâng cao