Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 19.799 19.475
CAD 19.322 18.910
EUR 29.255 28.921
GBP 35.430 34.886
HKD 27.431 26.794
USD 21.120 21.080
Cập nhật: 4/16/2014 4:52:52 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 35.510 35.450
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 34.060 33.760
Vàng nữ trang 99,99% 34.060 33.360
Vàng nữ trang 99% 33.723 33.023
Cập nhật: 04:30:15 PM 16/04/2014
Tìm kiếm nâng cao