Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 16.674 16.289
CAD 17.310 16.927
EUR 25.084 24.481
GBP 31.320 30.444
HKD 28.976 28.392
USD 22.365 22.295
Cập nhật: 6/26/2016 5:54:56 AM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 35.150 34.650
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 35.100 34.600
Vàng nữ trang 99,99% 35.100 34.300
Vàng nữ trang 99% 34.752 33.952
Cập nhật: 06:27:30 AM 25/06/2016
Tìm kiếm nâng cao

Thép làm khuôn dập nguội