Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 19.814 19.520
CAD 19.575 19.150
EUR 28.543 28.204
GBP 35.985 35.415
HKD 27.566 27.021
USD 21.250 21.200
Cập nhật: 8/2/2014 1:11:00 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 36.700 36.550
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 34.080 33.780
Vàng nữ trang 99,99% 34.080 33.380
Vàng nữ trang 99% 33.743 33.043
Cập nhật: 08:25:38 AM 02/08/2014
Tìm kiếm nâng cao

Thép làm khuôn dập nguội