Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 17.090 16.837
CAD 17.386 17.009
EUR 25.282 24.982
GBP 29.569 29.102
HKD 28.941 28.371
USD 22.330 22.260
Cập nhật: 8/26/2016 1:08:20 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 36.550 36.300
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 36.110 35.710
Vàng nữ trang 99,99% 36.110 35.310
Vàng nữ trang 99% 35.752 34.952
Cập nhật: 01:18:45 PM 26/08/2016
Tìm kiếm nâng cao

Thép làm khuôn dập nguội