Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 17.087 16.834
CAD 17.367 16.990
EUR 24.160 23.873
GBP 32.118 31.610
HKD 27.723 27.175
USD 21.380 21.320
Cập nhật: 1/26/2015 6:55:03 AM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 35.670 35.570
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.820 33.520
Vàng nữ trang 99,99% 33.820 33.120
Vàng nữ trang 99% 33.485 32.785
Cập nhật: 09:38:23 AM 24/01/2015
Tìm kiếm nâng cao

Thép làm khuôn dập nguội