Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 19.916 19.620
CAD 19.648 19.220
EUR 28.059 27.726
GBP 35.298 34.739
HKD 27.519 26.975
USD 21.220 21.170
Cập nhật: 9/1/2014 8:19:43 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 36.530 36.410
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.830 33.530
Vàng nữ trang 99,99% 33.830 33.030
Vàng nữ trang 99% 33.495 32.695
Cập nhật: 08:22:43 AM 30/08/2014
Tìm kiếm nâng cao

Thép làm khuôn dập nguội