Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 16.831 16.573
CAD 17.322 16.937
EUR 23.404 23.069
GBP 32.033 31.511
HKD 27.955 27.390
USD 21.555 21.495
Cập nhật: 3/28/2015 12:07:03 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 35.330 35.230
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 32.130 31.830
Vàng nữ trang 99,99% 32.130 31.230
Vàng nữ trang 99% 31.812 30.912
Cập nhật: 08:09:14 AM 28/03/2015
Tìm kiếm nâng cao

Thép làm khuôn dập nguội