Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 17.005 16.753
CAD 17.001 16.632
EUR 25.501 25.200
GBP 29.279 28.817
HKD 29.397 28.761
USD 22.770 22.700
Cập nhật: 5/29/2017 10:28:16 AM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L - 10L 36.570 36.370
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 35.040 34.640
Vàng nữ trang 99,99% 35.040 34.340
Vàng nữ trang 99% 34.693 33.993
Cập nhật: 09:46:28 AM 29/05/2017
Tìm kiếm nâng cao

Thép làm khuôn dập nguội