Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 17.012 16.620
CAD 17.924 17.389
EUR 23.688 23.213
GBP 33.070 32.276
HKD 28.156 27.370
USD 21.620 21.560
Cập nhật: 4/26/2015 7:40:03 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 35.060 34.960
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 31.860 31.560
Vàng nữ trang 99,99% 31.860 31.060
Vàng nữ trang 99% 31.545 30.745
Cập nhật: 02:29:35 PM 25/04/2015
Tìm kiếm nâng cao

Thép làm khuôn dập nguội