Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 16.727 16.479
CAD 17.226 16.852
EUR 23.555 23.276
GBP 32.622 32.106
HKD 27.704 27.156
USD 21.380 21.330
Cập nhật: 3/6/2015 8:52:39 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 35.390 35.290
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 32.500 32.200
Vàng nữ trang 99,99% 32.500 31.600
Vàng nữ trang 99% 32.178 31.278
Cập nhật: 03:44:56 PM 06/03/2015
Tìm kiếm nâng cao

Thép làm khuôn dập nguội