Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 17.314 17.058
CAD 18.010 17.619
EUR 24.483 24.193
GBP 34.344 33.801
HKD 28.331 27.771
USD 21.830 21.770
Cập nhật: 5/23/2015 12:21:10 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 34.990 34.930
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 32.320 32.020
Vàng nữ trang 99,99% 32.320 31.620
Vàng nữ trang 99% 32.000 31.300
Cập nhật: 11:14:10 AM 23/05/2015
Tìm kiếm nâng cao

Thép làm khuôn dập nguội