Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 17.106 16.853
CAD 17.050 16.680
EUR 24.167 23.881
GBP 27.969 27.528
HKD 29.300 28.665
USD 22.590 22.520
Cập nhật: 1/21/2017 6:59:17 AM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 36.600 36.300
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 34.200 33.850
Vàng nữ trang 99,99% 34.200 33.300
Vàng nữ trang 99% 33.861 32.961
Cập nhật: 04:22:40 PM 20/01/2017
Tìm kiếm nâng cao

Thép làm khuôn dập nguội