Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 18.152 17.884
CAD 18.255 17.859
EUR 26.630 26.289
GBP 29.709 29.241
HKD 29.337 28.702
USD 22.760 22.690
Cập nhật: 7/24/2017 5:44:23 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L - 10L 36.390 36.190
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 34.860 34.460
Vàng nữ trang 99,99% 34.860 34.160
Vàng nữ trang 99% 34.515 33.815
Cập nhật: 04:22:13 PM 24/07/2017
Tìm kiếm nâng cao