Nhà cung cấp
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 18.157 17.888
CAD 18.360 17.962
EUR 27.795 27.466
GBP 31.506 31.009
HKD 29.259 28.625
USD 22.745 22.675
Cập nhật: 1/18/2018 12:34:32 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L - 10L 36.780 36.580
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 36.780 36.420
Vàng nữ trang 99,99% 36.780 36.080
Vàng nữ trang 99% 36.416 35.716
Cập nhật: 12:41:17 PM 18/01/2018
Tìm kiếm nâng cao

Thép làm khuôn dập nguội