Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 19.335 19.048
CAD 19.445 19.023
EUR 27.581 27.253
GBP 34.623 34.074
HKD 27.529 26.985
USD 21.220 21.170
Cập nhật: 9/17/2014 12:24:02 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 36.140 36.020
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 32.890 32.590
Vàng nữ trang 99,99% 32.890 32.090
Vàng nữ trang 99% 32.564 31.764
Cập nhật: 10:30:47 AM 17/09/2014
Tìm kiếm nâng cao

Thép làm khuôn dập nguội