Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 15.949 15.713
CAD 16.859 16.493
EUR 23.983 23.698
GBP 34.145 33.605
HKD 28.325 27.766
USD 21.840 21.780
Cập nhật: 7/31/2015 10:08:22 PM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 33.040 32.940
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 29.830 29.530
Vàng nữ trang 99,99% 29.830 29.030
Vàng nữ trang 99% 29.535 28.735
Cập nhật: 03:53:55 PM 31/07/2015
Tìm kiếm nâng cao

Thép làm khuôn dập nguội