Nhà cung cấp
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Tỷ giá ngoại tệ
Bán Mua
AUD 17.545 17.284
CAD 18.588 18.184
EUR 26.397 26.084
GBP 33.642 33.110
HKD 27.760 27.212
USD 21.405 21.360
Cập nhật: 12/20/2014 10:52:41 AM
Tỷ giá vàng
Bán Mua
Vàng SJC 1L 35.270 35.120
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 32.090 31.790
Vàng nữ trang 99,99% 32.090 31.290
Vàng nữ trang 99% 31.772 30.972
Cập nhật: 08:18:17 AM 20/12/2014
Tìm kiếm nâng cao

Thép làm khuôn dập nguội